Promocje
Kocyk polarowy dziecięcy 75x100cm wzór 9
Kocyk polarowy dziecięcy 75x100cm wzór 9
35,00 zł 28,50 zł 28,46 zł 23,17 zł
szt.
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 47
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 47
39,50 zł 29,90 zł 32,11 zł 24,31 zł
szt.
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 46
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 46
39,50 zł 29,90 zł 32,11 zł 24,31 zł
szt.
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 45
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 45
39,50 zł 29,90 zł 32,11 zł 24,31 zł
szt.
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 44
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 44
39,50 zł 29,90 zł 32,11 zł 24,31 zł
szt.
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 43
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 43
39,50 zł 29,90 zł 32,11 zł 24,31 zł
szt.
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 42
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 42
39,50 zł 29,90 zł 32,11 zł 24,31 zł
szt.
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 41
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 41
39,50 zł 29,90 zł 32,11 zł 24,31 zł
szt.
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 40
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 40
39,50 zł 29,90 zł 32,11 zł 24,31 zł
szt.
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 4
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 4
38,00 zł 29,90 zł 30,89 zł 24,31 zł
szt.
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 39
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 39
39,50 zł 29,90 zł 32,11 zł 24,31 zł
szt.
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 38
Kocyk pluszowy dziecięcy 76x102cm wzór 38
39,50 zł 29,90 zł 32,11 zł 24,31 zł
szt.
Zaloguj się
Regulamin

Regulamin dotyczący sprzedaży w sklepie internetowym

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na naszym sklepie internetowym.;

1.2 Sprzedawcą jest firma Marex Wieszczycki i Sp. Sp. Jawna z siedzibą w Łodzi ul. Starorudzka 31, NIP:729-251-39-50, REGON:473093506, KRS:143462. Adres korespondencyjny: ul. Chocianowicka 85, Łódź 93-460.;

1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Łodzi 93-460, ul. Chocianowicka 85, w godzinach 8-16.;

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

- dane do wysyłki,

- wybór płatności (pobranie lub przelew),

- wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego

koszt dostawy:

a) za pobraniem zgodnie z cenami zamieszczonymi w naszym sklepie internetowym

b) przedpłata na konto zgodnie z cenami zamieszczonymi w naszym sklepie internetowym

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

- numer lub/i kolor zamawianego towaru;

2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane WBK 52 1090 1304 0000 0001 1475 0059 tytuł płatności: numer zamówienia, numer lub/i kolor zamawianego towaru;

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.7 Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.;

2.8 Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka” lub „Poczty Polskiej”.;

2.9 Dostępność towarów w naszym sklepie uzależniona jest od rodzaju asortymentu. W sytuacji niedostępności towaru, gdy termin realizacji przekracza wskazany na stronie zastrzegamy sobie prawo ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia o czym zostanie niezwłocznie poinformowany.

2.10Wszystkie przesyłki zwrotne wysyłane za pobraniem nie są przyjmowane.

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym;

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty;

3.4 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres mailowy marexposciel@poczta.fm lub listownie na adres Łodzi 93-460, ul. Chocianowicka 85.

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy

konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

- zgłoszenie wady (usterki),

- roszczenie,

- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

Powyższe informacje zawierają się w formularzu reklamacyjnym.

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma Marex Wieszczycki i Sp. Sp. Jawna jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6. Postanowienia końcowe.

6.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

6.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;

6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

6.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;

6.5 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl