Regulamin do 24.12.2014

Regulamin dotyczący sprzedaży w sklepie internetowym

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na naszym sklepie internetowym.;

1.2 Sprzedawcą jest firma Marex Wieszczycki i Sp. Sp. Jawna z siedzibą w Łodzi ul. Starorudzka 31, NIP:729-251-39-50, REGON:473093506, KRS:143462. Adres korespondencyjny: ul. Chocianowicka 85, Łódź 93-460.;

1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Łodzi 93-460, ul. Chocianowicka 85, w godzinach 8-16.;

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

- dane do wysyłki,

- wybór płatności (pobranie lub przelew),

- wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego

koszt dostawy:

a) za pobraniem zgodnie z cenami zamieszczonymi w naszym sklepie internetowym

b) przedpłata na konto zgodnie z cenami zamieszczonymi w naszym sklepie internetowym

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

- numer lub/i kolor zamawianego towaru;

2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane WBK 52 1090 1304 0000 0001 1475 0059 tytuł płatności: numer zamówienia, numer lub/i kolor zamawianego towaru;

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.7 Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.;

2.8 Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka” lub „Poczty Polskiej”.;

2.9 Dostępność towarów w naszym sklepie uzależniona jest od rodzaju asortymentu. W sytuacji niedostępności towaru, gdy termin realizacji przekracza wskazany na stronie zastrzegamy sobie prawo ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia o czym zostanie niezwłocznie poinformowany.

2.10Wszystkie przesyłki zwrotne wysyłane za pobraniem nie są przyjmowane.

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym;

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty;

3.4 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres mailowy marexposciel@poczta.fm lub listownie na adres Łodzi 93-460, ul. Chocianowicka 85.

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy

konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

- zgłoszenie wady (usterki),

- roszczenie,

- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

Powyższe informacje zawierają się w formularzu reklamacyjnym.

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma Marex Wieszczycki i Sp. Sp. Jawna jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6. Postanowienia końcowe.

6.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

6.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;

6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

6.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;

6.5 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl